STYRET

Britt Sørensen

Styreleder

Arild Karlsen

Styremedlem

Ingvild Grønnvoll

Nestleder

Beathe Therese Lanner

Styremedlem

Lars Erik Halle

Sekretær

Ola Mjelde

Styremedlem

Svein Arild Stokkeland

Styremedlem