Området Gurvika er stengt for fri ferdsel og opphold. 

kun personer med avtalt opphold kan benytte vår fasiliteter.

Styret har besluttet at det inntil videre ikke skal åpnes for familiebading på løsrdager, dog er det mulig å leie hele timer prisen for dette er kr 925.