GURVIKAS VENNER

Gurvikas venner er vårt sponsor og medlemsprogram. Sponsorprogrammet har fem deler.

Ekstern Profilering

 - Reklame på nettsiden med link til hjemmeside og eventuelt nettbutikk

 - Skiltreklame ved innkjørsel

 - Facebook-reklame

 

Intern profilering

 - Hyttebøker

 - Oppslag i fellesarealer

 

For ansatte

 - Søndagsbading

 - Hytteleie utenom sesong ved bestilling gjennom medlemskapet:  20% rabatt

 - Bruk av området hele året

 - Parkering, grilling, strand, turstier, robåt

 

For organisasjonen/bedriften

 - 2 weekend fred- søndag utenom sesong inntil 5 hytter pr week-end 50% rabatt

 - Leie av selskaps/møtelokale 50 % rabatt

 - Servering og fullpensjonspakker 15 % rabatt ved mer enn 20 personer

Gull

Hovedsponsor

Ta kontakt ved interesse

 
 

For ansatte

 - Søndagsbading 12:00 - 20:00

 - Hytteleie utenom sesong ved bestilling gjennom medlemskapet 20% rabatt

 - Bruk av området hele året

 - Parkering, grilling, strand, turstier, robåt

 

For organisasjonen/bedriften

 - 2 weekend fred- søndag utenom sesong inntil 5 hytter pr week-end 50% rabatt

 - Leie av selskaps/møtelokale 50 % rabatt

Sølv 1

For organisasjoner bedrifter

kr 20 000,- pr år

Meld deg på her
 

Fordeler

 - Søndagsbading 12:00 - 20:00

 - Hytteleie utenom sesong ved bestilling gjennom medlemskapet 20% rabatt

 - Bruk av området hele året

 - Parkering, grilling, strand, turstier, robåt

 - Leie av selskaps/møtelokale 50% rabatt

Sølv 2

Et medlemsskap for familier

kr 5 000,- pr år

 

Fordeler

 - Bading i høst og vintersesong

   mandag fra 14:30 - 15:30

   Tirsdag onsdag og torsdag fra 15:00 - 16:00

 - Bruk av området hele året

 - Parkering, grilling, strand, turstier, robåt

Bronse

Et personlig medlemsskap

kr 700,- pr år

 

Gurvikavenn

For deg som ønsker å gi en fast årlig gave til gurvika. 

De midler som kommer inn vil hvert år gå til en spesiell ting etter styrets beslutning. Offentliggjøres på nettsiden og sosiale medier.

Kr 500,- per år eller et frivillig beløp

Gurvikavenn