BETINGELSER

Gurvika er forbeholdt mennesker med nedsatt funksjonsevne i sommer perioden fra ca. 20 juni til 15 august. I denne perioden har vi en såkalt tildeling etter søknad. Du kan søke etter 1. desember og fristen er 31. januar.

 

Tildelingen skjer da senest to uker etter fristens utløp. Deres endelige bestilling skjer ved innbetaling av depositum/forskuddsleie etter betalingsfristen som fremkommer på tilsendte faktura. Endelige tildeling skal være klar 1. mars etter dette legges restplasser ut her og på FB eventuelt andre markedsføringer.

Gurvika er åpent hele året og da brukes nettsiden som bestillingssted. En bestilling her er en reservasjonsforespørsel og du vil få en bekreftelse på din endelige bestilling av oss. Du kan også ta direkte kontakt på telefon eventuelt mail.